زینب منتظری‌راد  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (1)
  • اضافه شده به قفسه (1)
  • خوانده شده (0)


چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان؛ حوزه‌های دستور، واژه و کارکرد برای سطوح پایه میانی و پیشرفته

کتاب «چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان» نوشته دکتر مهین‌ناز میردهقان، دکتر امیررضا وکیلی فرد، زینب منتظری و فرشته باقری به حوزه‌های دستوری، واژه و کارکرد آن برای سطوح پایه، میانی و متوسطه آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها می‌پردازد.