عبدالرحیم سعیدی‌راد  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (3)
  • اضافه شده به قفسه (0)
  • خوانده شده (0)


همین

در سال‌های بعد از انقلاب یکی از قالب‌های ادبی که کمتر به آن پرداخته شده «نثر ادبی» است. تلاش‌های پراکنده‌ای از جانب برخی شاعران صورت گرفته است. برای «نثر ادبی» یا «قطعه ادبی» یا «نثر شاعرانه» یا «شعر منثور» یا... تعریف مشخصی در دسترس نیست اما «نثر شاعرانه از نظر اسلوبی، نسبت زیادی با شعر و تفاوت عمده‌ای با مقاله دارد». در «همین» از قالب «نامه» بهره گرفته شده است چرا که ژانر نامه نگاری در ادبیات فارسی ظرفیت بالایی برای حرف زدن با مخاطب دارد . نامه هایی که در «همین» می‌خوانید دارای یک مهندسی خاص در چیدمان است. با یک سلام شروع می شود و اغلب با «همین» یا «دیگر عرضی ندارم» به اتمام می رسد و از طرفی عاشقانه وارند و تغزلی. گاه آنقدر به شعر نزدیک می‌شوند که می‌توان برش‌های شعری زد و چندین شعر را از نامه‌ای جدا کرد. در عین حال سعی شده است که مرز بین شعر و نثر آمیخته نشود.خورشید در مشت

«خورشید در مشت» مجموعه شعر و مجموعه مقالاتی با موضوع بیداری اسلامی با گردآوری عبدالرحیم سعیدی‌راد(-۱۳۴۶) است. در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: در تمام دوره‌های شعر فارسی از سبک خراسانی و عراقی تا مکتب وقوع و سبک هندی و تا دورۀ بازگشت و شعر مشروطه و تا ادبیات عصر انقلاب اسلامی، همواره ادب مقاومت به‌عنوان ادبیاتی پرتکاپو و زنده حضوری فعال داشته است، اما به باور هر اهل فکر و باوری، ادبیات این سال‌ها، ادبیاتی است که به‌تمامی با ادب مقاومت گره خورده است و در هیچ دوره‌ای این همه شعر و حکایت و داستان و ... در موضوع ادبیات مقاومت آفریده نشده است. ادبیات انقلاب اسلامی درختی است که اگرچه از عمرش فقط چنددهه می‌گذرد، به‌اند‌ازۀ چند قرن قد کشیده است و شاخه‌های بالنده و بزرگ با میوه‌های رنگین و آبدار، این درخت را تماشایی کرده است؛ تا جایی که تنومندترین شاخۀ این درخت شاخۀ ادبیات مقاومت است. ادب مقاومت ریشه در حماسه‌های جاودانی چون اسطوره‌های دینی و ملی ما دارد. ادب مقاومت ما از جادۀ خونین عاشورا و کربلا عبور کرده است. در یکی از سروده‌های آمده در کتاب می‌خوانیم: از همان راهی که آن را بسته‌اید بی‌گمان یک روز می‌آید بهار برخلاف میلتان رد می‌شود از میان سیم‌های خاردار بر خلاف میلتان گل می‌کند در گلوی بلبلان آوازها لاله می‌روید هزاران، زرد و سرخ در کنار چکمۀ سربازها ابر‌های تیره باران می‌شوند آسمان پر می‌شود از شعر و رنگ هیچ کاری بر نمی‌آید دگر از غل و زنجیر، از دست تفنگ مطمئن باشید ‌این کوه یخی فتح خواهد شد به دست آفتاب پیش چشم مات و مبهوت شما می‌شود برف مسیر عشق، آبهمین! مجموعه نامه‌های عاشقانه

همین! مجموعه نامه‌های عاشقانه: گزیده اشعار عبدالرحیم سعیدی راد است که در سال ۱۳۹۳ توسط هزاره ققنوس به چاپ رسیده است. این کتاب اکنون به همت «قناری»، تولیدکننده کتاب‌های صوتی، و در قالب مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده علاقمندان فراهم شده است.