علی اکبر حسن زاده  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (8)
  • اضافه شده به قفسه (0)
  • خوانده شده (0)


فنون سخنوری و خطابه در ارتباطات اجتماعی

روش های موثر در فن بیان، کلام را روان و با معنا می‌سازد و فراینـدهایی بجـامانده از نیات ذهنی را در سخنوری ایجاد می‌کننـد و جـذابیت در سـخن بوجـود می‌آورند. اثـربخش تـرین ارتباطـات کلامی در فن سخنوری، گفتار زیبا و صلح آمیزی است که از درون حسهای برتـر وجود انسجام یافته باشد و بر ذهن های شنوندگان جـذب گـردد. ماهیـت کـلام در گفتار بـه ارتباطـات انـسانی اصـالت مـی بخـشد و سـخنی کـه از دل برآیـد و بـر احساسات درونی آدمی بنشیند، سرمنشاء ارتباطـات انـسانی مـی شـود کـه غایـت هم زیستی را به ارمغان می آوردچگونه جذاب شویم؟

جذابیت پدیده ای است که از آرامش درون و ذهنی صلح آمیز حاصل می‌گردد تا به شخصیت اجتماعی ما معنا بخشد.ازدواج ساختنی است نه شانسی (جلد اول): خطراتی که بر سر راه دوام ازدواج قرار دارد

هاوارد مارکمن( -۱۹۵۰)، استاد مطالعات خانواده در دانشگاه دنور امریکا است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: « بسیاری افراد تصور می‌کنند که خوشبخت بودن در زندگی، صرفا وابسته به شانس است و افرادی که از زندگی‌شان راضی هستند، افراد خوش‌شانسی بوده‌اند. اما این ایده کاملا اشتباه است. بدانید که زوج‌های خوشبخت با آموختن یک سری مهارت‌ها، خودشان ازواجشان را ساخته‌اند. شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که وقتی مدام با هم مشاجره می‌کنید، و هیچ تلاشی برای حل مشکلات موجود در رابطه‌تان انجام نمی‌دهید، با همسرتان خوشبخت باشید. عدم رضایت شما از زندگی به خاطر بدشانس بودن و سیاه‌بختی‌تان نیست، بلکه به خاطر بی‌تدبیری و ناآگاهی شما است». این کتاب که بر اساس جدیدترین و به‌روزترین یافته‌های علم روانشناسی نوشته شده‌ است، مهارت‌ها و تکنیک‌های شگفت‌انگیزی را به شما می‌آموزد تا بتوانید عشقی که همواره خواهانش بوده‌اید را آجر به آجر با دستان خودتان بسازید. کلید موفقیت در این مسیر، انجام تکالیف ارائه شده در انتهای هر فصل است.ازدواج ساختنی است نه شانسی (جلد دوم): : آشنایی با مهارت‌های کنترل مشاجرات و حل مشکلات

هاوارد مارکمن( -۱۹۵۰)، استاد مطالعات خانواده در دانشگاه دنور امریکا است. جلد دوم این مجموعه در ارتباط با آشنایی با مهارت‌های کنترل مشاجره‌ها و حل مشکلات است.ازدواج ساختنی است نه شانسی (جلد سوم): از با هم بودن لذت ببرید

هاوارد مارکمن( -۱۹۵۰)، استاد مطالعات خانواده در دانشگاه دنور امریکا است. در جلد سوم این مجموعه تکنیک‌های لذت بردن در کنار هم آموخته می‌شود.جادوی مهارت های کلامی

بکارگیری مهارتهای کلامی با آدمیان در مسیر زندگی، خلق خوش می آفریند و ارتباطات انسانی را در جهت فرایندهای مثبت آن افزایش داده و ما را به فهم وقایع پیرامون مان سوق می دهد و به درک واقعی در معنای زندگی می رساند. قوه ی ادراک در مهارت های کلامی، ماحصلی از ذهنی صلح آمیز ما است، تمام تعارضات ما در زندگی روزمره به خاطر عدم توانایی است که در تفهیم و تفهم داریم، سوء تفاهمات در ارتباطات گفتاری، و با هم بودن بین ما و دیگران را به رکود می کشاند. شخصیت ما همیشه در گرو ارتباطات کلامی و عصاره ای برگرفته از روح ماست که از منظر چشم مان می درخشد و از طریق صدایمان پخش می شود و در سکوت و رفتارمان آشکار می گردد و آنگاه خود را به گوش شنوندگان مان می رساند و با روح آنها هم پیمان می شود تا عشق به زندگی مشترک را مهیا سازد و از من، ما های بسیار بزرگی سازد تا چرخه زندگی انسانی با قدرت تر به حرکت درآید. این کتاب برگی است از دو کتاب دیگر به نام های: ۱- روانشناسی کلام در ادبیات گفتاری ۲- فنون سخنوری و خطابه در ارتباطات اجتماعیروان‌شناسی کلام در ادبیات گفتاری

صدا، آوایی است پرانرژی و برگرفته از بطن زمان، طنین افکن و با معنا، بیانگر احساسات و عواطف انسانی در ارتباطات کلامی و درنهایت عصاره‌ای است برای هم زیستی و هم معنایی با دیگران در عطف زندگی مشترک و هم آوایی اجتماعی، و آهنگ صدا از کیفیت صوت کلام و طنین آن رنگ می‌گیرد و زیر و بم‌اش موجب جذابیت پیام می‌شود و زیبایی و صلح درون را درحقیقت وجود ایجاد می‌کند، و صوت خوب و آرامش بخش در کلام، اشتیاق را برای شنیدن سخن افراد پیرامون بر می‌انگیزد و درنهایت هم بستگی و پیوستگی را در زندگی خانوادگی و اجتماعی برقرار می‌کند، و زنجیره گفتار در مسیر ارتباطات کلامی، شخصیت ذاتی و درون اجتماعی ما را در برمی‌گیرد و معیارهای انسانی را که تعیین کننده‌ی رفتار آدمی در موفقیت و عدم موفقیت ما است، به ظهور می‌رساند. درخط سیر مطالعه این کتاب بسیار مفید و ارزنده، شما با پاره‌ای از عبارات برجسته از نظر مفهومی به طور مکرر در قالب‌های گوناگون روبرو می‌شوید. این کتاب جزیی است از دو کتاب دیگر به نام های : • جادوی مهارتهای کلامی در ارتباطات موثر • فنون سخنوری و خطابه در ارتباطات اجتماعیشگفتی تمرکز فکر

آیا تا‌به حال به این موضوع فکر کرده بودید که فکر شما، یعنی فکرهای متمرکز و هدف‌مند شما، چه نقش مهمی در زندگی‌تان ایفا می‌کنند؟ در این کتاب با تاثیرهای بلند‌مدت و پایدارِ تفکر متمرکز آشنا خواهید شد. آموزه‌های این کتاب به صورت عملی و البته انجام‌شدنی هستند. من خودم این تمرین‌ها را بارها مورد آزمون قرار داده‌ام. نوع این تمرین‌ها به صورتی است که شما از همان ابتدای کار، شاهد بهبود و تغییر محسوس در توانایی تمرکزتان خواهید شد و در‌نتیجه دلگرم می‌شوید. این تمرین‌ها به شما کمک زیادی خواهند کرد....