سید محمدحسین راجی  • تعداد دنبال کننده (1)
  • تعداد کتاب (10)
  • اضافه شده به قفسه (26)
  • خوانده شده (9)


نقدی علمی بر سند 2030منظومه جهادراه های نفوذ دشمنزیبایی ها و زشتی های کربلا

گام تمدن ساز: بسط بیانیه گام دوم انقلاب با تکیه بر اسناد بین المللی

کتاب حاضر در چهار بخش به ارائه مطالب پرداخته است: بخش اول: عظمت حادثه انقلاب بخش دوم: برکات بزرگ انقلاب اسلامی بخش سوم: چالش ها و ظرفیت ها بخش چهارم: توصیه هادوگانه های سرنوشت سازانتخابات تکرار یا تغییر

این کتاب در سه فصل «لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات»، «پاسخ به چند شبهه ذهنی جهت عدم شرکت در انتخابات، ریشه مشکلات کنونی کشور چیست؟» و «علاج مشکلات اقتصادی کشور» تدوین شده است. در فصل اول این‌ کتاب، به سوالات ریشه‌ ای همچون «چرا باید رای بدهیم»، «چرا شورای نگهبان در کشور وجود دارد؟ چرا اجازه داده‌ نمی‌ شود مردم مانند سایر کشورها هر که را می‌ خواهند انتخاب کنند؟»، «شرکت در انتخابات در کشوری که آزادی نیست چه معنا دارد؟»، «مگر نظام در این چهل ساله برای ما چه کرده است که دوباره رأی دهیم؟!»، «آیا راه حلی برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی وجود دارد؟» پاسخ داده شده است. بررسی ریشه تاریخی مسئله کاهش ارزش پول در ایران، تکیه به ذخایر ارزی نفتی برای حفظ ارزش پول ملی در دوران پهلوی و ضعف تولید و قرار گرفتن توزیع به ‌عنوان قطب توسعه ایران از مباحثی است که در فصل دوم کتاب به آن ها پرداخته شده است. فصل سوم کتاب «انتخابات تَکرار یا تغییر» از دو بخش نگاه به بیرون و نگاه به درون تشکیل شده که در بخش اول عناوینی همچون «عاقبت لغو ‌تحریم‌ ها بدون تقویت تولید داخل»، «انتظارات خارجی‌ ها از کشورهای در حال‌ توسعه برای ‌سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی»، «هزینه‌ های غیر قابل اجتناب حذف مقررات ورود و خروج سرمایه از کشور»، «خصوصی‌ سازی سریع و بی‌ ضابطه؛ بلای جان کشورها» و «کاهش دخالت دولت در بازار؛ توصیه ویران‌ کننده آمریکایی‌ ها به شیلی» مورد بحث قرار گرفته است. «تجربه بریتانیا»، «تجربه آمریکا»، «کره جنوبی»، «ظرفیت‌های کشور برای حل مشکلات» و «نمونه‌ای از دستاوردهای موفق کشور در حوزۀ تولید»، مطالبی است که در بخش دوم از فصل سوم کتاب «انتخابات تَکرار یا تغییر» به آن‌ها پرداخته شده است.