سیدرضا موید  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (3)
  • اضافه شده به قفسه (0)
  • خوانده شده (0)


یک کربلا عطش

مجموعه اشعار ویژه محرم و صفرسفینه‌های نور: مدایح

«سفینه‌های نور» مجموعه‌ای از مدایح اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام به گردآوری و تدوین سیدرضا موید( ـ۱۳۲۱) است.سفینه‌های نور:مراثی

«سفینه های نور» مجموعه‌ای از مراثی اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام به گردآوری و تدوین سیدرضا موید( -۱۳۲۱) است.