ناصر شمس قارنه  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (4)
  • اضافه شده به قفسه (0)
  • خوانده شده (0)


بیماری هلندی در اقتصاد ایران

«بیماری هلندی در اقتصاد ایران» نوشته رضا منوچهری(-۱۳۴۸) و ناصر شمس قارنه(-۱۳۳۸) است. «بیماری هلندی» مفهومی اقتصادی است که رابطه بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح می‌دهد. به بیان دیگر افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد و بخش صنعت را ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی است.طراحی و تبیین شاخص‌های بهره‌وری دانشگاه‌ها

«طراحی و تبیین شاخص‌های بهره‌وری دانشگاه‌ها» اثر دکتر ناصر شمس (-۱۳۳۸) و مهدی مبلغ، اثری در حوزه‌ی مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد است.اولین عرضه‌ عمومی: ساختار و عملکرد

«اولین عرضه عمومی: ساختار و عملکرد» به قلم عارف خورشید، به عرضه‌های جدید در بازار سرمایه می‌پردازد. در مقدمه‌ی این کتاب می‌خوانیم: «از آنجا که عرضه اولیه عمومی‌ امکان خرید سهام شرکت‌های جدید را به سرمایه‌گذارانی می‌دهد که در بازار سهام فعالیت دارند، باید گفت جذابیت قابل توجهی دارد. به علاوه به دست آوردن سودی بالا در زمانی کوتاه جذابیت زیادی دارد، زیرا معمولا در نخستین روز مبادله، قیمت سهام شرکت‌ها بسیار بالاتر از قیمتی بسته می‌شود که سهام به سهامداران در عرضه اولیه عمومی عرضه شده است. هدف اصلی این کتاب فراهم آوردن اطلاعات درباره فرآیند و عملکرد عرضه اولیه عمومی است. خواننده همچنین می‌تواند اطلاعاتی در مورد سؤال‌های بنیادین مرتبط با سرمایه‌گذاری در بازارهای عرضه اولیه عمومی، شامل روش‌های مختلف پذیره‌نویسی، چگونگی ارزش‌گذاری عرضه اولیه عمومی‌ و عملکرد دراز و کوتاه‌مدت عرضه اولیه عمومی‌ به‌دست آورد.»پرسش‌های چند گزینه‌ای و مسائل اقتصاد عمومی

«پرسش‌های چند گزینه‌ای و مسائل اقتصاد عمومی» مجموعه‌ای از پرسش و پاسخهای چهارگزینه‌ای است که بر اساس کتاب «اقتصاد خرد و کلان» به قلم مارک راسل تالیف شده است.