فرشید ابراهیمیان  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (2)
  • اضافه شده به قفسه (0)
  • خوانده شده (0)


نقدی بر کمدی‌های اولیه شکسپیر

درک تراورسی، پژوهشگر حوزه تئاتر است. برخی منتقدان و پژوهشگران معتقدندکمدی وسیله‌ای برای بیان اندیشه‌های طبیعی ویلیام شکسپیر بود زیرا وی را از این فرصت بهره‌مند ساخت تا کلمات وجملات خود را با آزادی بیشتری انتخاب کند. بهترین نمونه این کمدی و زبان را می‌توان در نمایشنامه «تلاش بی‌ثمر عشق» مشاهده کرد. شکسپیر در آثار اولیه خود کمتر توفیق می‌یاید چرا که هنوز تمایل داشت مطابق سلیقه مردم و میل باطنی خود ثقیل بنویسد و از واژه‌های مطنطن استفاده کند. اکثر منتقدان صاحب‌نام و معتبر،‌ نمایشنامه «طوفان» را آخرین و مهم‌ترین اثر شکسپیر دانسته‌اند. در این اثر او به دورترین مرزها و قله‌های زبان –به ویژه انگلیسی – در قلمرو لحن و بیان دست پیدا کرده است. شکسپیر با نمایشنامه «طوفان» نشان می‌دهد که حتی با زبان دشوار انگلیسی چه قلمروهایی را می‌توان فتح کرد. تراورسی در مقدمه خود هدف از انتخاب این نمایشنامه‌ها را برای نقد بیان کرده و رویکرد نقد خود را نیز در این آثار تبیین می‌کند. تراورسی می‌نویسد:« دو راه متفاوت برای بررسی این نمایشنامه‌ها وجود دارد که از هر دو شیوه برای بررسی این آثار استفاده خواهد شد. در واقع در آنها به چشم اصولی نظر خواهیم افکند تا بتوانیم به تحولات بعدی دست یازیده، نشان دهیم که چگونه این اشعار به سوی تنوع و آزادی بیشتر بسط می‌یابند، چگونه شخصیت‌ها به شکلی واقع‌بینانه نقش خود را مجسم می‌کنند، چگونه شرایط و اوضاع غیرطبیعی با مهارت هرچه تمام‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیز چگونه به دور و جدای از هر نوع تصنع و تجربه یک ساختار دراماتیک نتیجه منطقی‌تری فراچنگ می‌آید».نقد تئاتر از نظر تا عمل

«نقد تئاتر از نظر تا عمل» نوشته فرشید ابراهیمیان، کارشناس هنرهای نمایشی است. در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: این مجموعه از دو ویژگی عمده برخوردار است. یکی ویژگی طرح مباحث نظری نقد به رغم پیچیدگی آن است «که تلاش شده است حتی‌المقدور ساده و روان و قابل فهم گردند. زیرا غالباً به دلایل مختلف و از جمله بیگانگی برخی از مفاهیم مطروحه که از صبغه فلسفی برخوردارند، و نیز زبان ترجمه که بسیار ثقیل و سنگین می‌باشند» و نیز انطباق علمی این مباحث و کاربردی کردن آنهاست. این خصیصه موجب می‌شود که خواننده، تصوری مجرد و انتزاعی از نقد نداشته، عملاً با شیوه تحریر رویکردهای مختلف نقد آشنا شود. کاری که به خصوص در بخش تئاتر کمتر صبغه و سابقه داشته و دارد. زیرا هر آن چه که تاکنون درباره نقد به طبع رسیده پراکنده و جسته و گریخته بوده، سود چندانی برای خواننده نداشته است. تردیدی نیست که ابتکار انطباق مباحث نظری و شیوه‌ی پراتیک کردن آنها در عرصه فعالیت های حرفه ای و نیز توضیح و تشریح و کندوکاو در جنبه های پنهان و ظریف آثاری که شاهد مثال مباحث نظری قرار گرفته‌اند، کاری نو و البته همراه با خطا است. لیکن به عنوان شروع می‌تواند مورد استفاده پژوهشگران جوان قرار گرفته بر پایه آن بناهای عظیمی استوار گردد. نکته حائز اهمیت در این کتاب این است که خواننده تصوری انتزاعی از نقدهایی که با رویکردهای مختلف تحریر شده‌اند نخواهد داشت، چون شواهد مثال مباحث نظری اکثراً آثاری هستند که در سرزمین خود ما و بر روی صحنه‌های معتبر خود ما به صحنه رفته‌اند، که خواننده یا در زمان اجرای صحنه‌ای آنها را از نزدیک تجربه کرده است و یا این که در صورت لزوم می‌تواند با در اختیار گرفتن فیلم آنها عملاً در جریان مسائل مطرح شده و موشکافی آنها قرار بگیرد.