سیروس عزیزی  • تعداد دنبال کننده (0)
  • تعداد کتاب (1)
  • اضافه شده به قفسه (1)
  • خوانده شده (0)


جرم واژه؛ کشف جرم از طریق زبانشناسی حقوقی

«جرم‌واژه: کشف جرم از طریق زبانشناسی حقوقی» نوشته جان اولسون با ترجمه سیروس عزیزی و نگار مومنی است. زبانشناسی حقوقی شاخه‌ای نوین و میان‌رشته‌ای از زبان‌شناسی و حقوق است که کاربرد زبان‌شناسی را در کشف جرم و فعالیتهای پلیسی نشان می‌دهد و به‌همین دلیل در یکی دو دهه اخیر مورد توجه زبانشناسان، مراکز پلیس و نظام قضایی نیز قرار گرفته است. در این شاخه جدید علمی، گفته‌ها و نوشتارها به کمک ابزارهای زبانی و شواهد زبان‌شناختی، تجزیه و تحلیل می شود تا پلیس و قاضی از آن برای کشف واقعیتها در دعاوی حقوقی یا اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم در دعاوی کیفری استفاده نمایند. این کتاب به طور عملی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از ابزارهای زبانشناختی در کشف جرم استفاده کرد. علاوه براین، محتوای این کتاب همچون یک رمان پلیسی و جنایی، پرکشش و جذاب است. مترجمان خود از متخصصان حوزه زبانشناسی حقوقی هستند.