بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب چی خوندی

بلاگ /

امروز بگو چی خوندی؟


احوال پرسی کتابی

 هرروز از خودت و دوستانت بعد از احوال‌پرسی‌های معمول احوال کتابی‌اش را هم بپرس.

 

حالمان را با کتاب خوب کنیم.


سه شنبه 14 مرداد / نویسنده : جعفر جعفری