بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب چی خوندی

بلاگ /

صعود چهل سالهپروژه تحقیقاتی صعود چهل ساله که توسط حدود ۷۰ نفر از نخبگان حوزوی و دانشگاهی با صرف بیش از ۲۵۰۰۰ ساعت، به بررسی ۱۹۰۰۰ آمار بین المللی پرداخته است، ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از پیش از انقلاب تاکنون را نشان می دهد. کتاب صعود چهل ساله که شامل بخشی از پروژه بزرگ پژوهشی صعود چهل ساله است، در ۹ فصل به ذکر اسناد و آمارهای معتبر بین المللی پرداخته و با همت آستان قدس رضوی در ۳۲۰ صفحه تمام رنگی به چاپ رسیده است.کتاب «صعود چهل ساله» شامل ۹ فصل و در ادامه هر فصل به جزئیات هرکدام از فصول اشاره می کند. فصل اول: استقلال (از وابــستگی دوران پــهلوی تـا اســتقلال ایـــران اسلامی، استقلال در کشورهای دنیا) فصل دوم: گسترش عدالت اجتماعی (نابرابری، فقر) فصل سوم: گسترش برخورداری های عمومی (امنیت غذایی، آموزش مناسب، بهداشت، دسترسی به آب، دسترسی به برق، دسترسی به سوخت، دسترسی به وسایل ارتباطی، شاخصه توسعه انسانی) فصل چهارم: عزت و اقتدار (اقتدار امنیتی، اقتدار نظامی، اقتدار منطقه ای) فصل پنجم: پیشرفت های زیرساختی (حوزه حمل و نقل، علم و فناوری) فصل ششم: پیشرفت صنعتی (انرژی، صنعت) فصل هفتم: پیشرفت در معنویت (معنویت در دوران پهلوی، معنویت در جمهوری اسلامی، تأثیر جمهوری اسلامی بر معنویت دنیا، بحران معنویت در غرب) فصل هشتم: کرامت زن (زن در نگاه سران ایران، بررسی وضعیت زنان، کرامت زن در غرب) فصل نهم: آزادی و مردم سالاری (آزادی و مردم سالاری، آزادی و مردم سالاری در انقلاب اسلامی، نقد شاخص های آزادی در غرب) این کتاب را می توان کتابی شاخص برای انقلاب اسلامی دانست. کتابی که نیاز به آن کاملا احساس می شد. کتابی که کارهای انجام گرفته در انقلاب اسلامی را مقایسه با کارهای قبل از انقلاب کند. این مقایسه در کتاب به خوبی انجام گرفته است. از مهم ترین کارهای این کتاب می توان پرداختن به موضوعات متنوع و کارهای مختلف انقلاب اسلامی دانست. همچنین استفاده ار آمارهای بین المللی از مهم ترین کارهای این کتاب است. خوانندگان با خواندن این کتاب می توانند به عمق و فعالیت های انقلاب اسلامی کاملا پی ببرند.چهارشنبه 19 خرداد / نویسنده : آرمان