بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب چی خوندی

بلاگ /

نقد روی کتاب برای چی آخه!


نقاد باش...

نقد کتاب را شاید بتوان گفت یکی از اهداف اصلی ما از ایجاد سامانه بوده. نقد بر روی کتاب‌ها کمک می‌کند تا کتاب‌ها موردبحث و بررسی قرار بگیرند نقاط ضعف و قدرت آن‌ها از دیدگاه‌های مختلف بیان شود و  هم‌چنین به افرادی که قصد خواندن آن کتاب را دارند کمک می‌کنید تا قبل از خواندن کتاب با جنبه‌های مختلف آن آشنا شوند و در خواندن و یا نخواندن آن تصمیم آگاهانه‌تری را بگیرند و کتاب مناسب خود را انتخاب کنند.

از طرفی در راستای ترویج فرهنگ نقد کتاب باید گفت که بحث کردن در مورد یک کتاب کمک می‌کند تا هم‌قلم و گفتار شما درجایی که اهل کتاب‌خوانی هستند عرضه شود و هم دیگران را به تفکر عمیق‌تری در خواندن کتاب وادار می‌کند و زاویه دید آن‌ها را حتی تغییر دهد.


سه شنبه 14 مرداد / نویسنده : جعفر جعفری