بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب چی خوندی

بلاگ /

هر که دارد هوس همراهی ما بسم الله


شبکه اجتماعی اهالی کتاب راه افتاد!

بسم الله الرحمن الرحیم شبکه اجتماعی کتاب ما هم راه افتاد.
ان‌شاءالله این یاری جستن ما از خدای رحمان رحیم سبب خیر و برکت بشه برای وضع کتاب و کتابخوانی مملکت.

دیگر نوبت شماست که دوستانتان را دعوت کنید، 
گروه‌های کتابخوانی تشکیل دهید،
قفسه‌های خودتان را بسازید،
دیگران را از دیدگاه‌هایتان درباره کتاب‌ها بهره‌مند کنید،
و لذت کتاب‌خوانی را در یک شبکه اجتماعی ایرانی تجربه کنید!
راستی ضعف‌های سامانه را به ما بگویید و نقاط قوتمان را به دیگران!

ما همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادهای خوب شما هستیم.


یکشنبه 29 تیر / نویسنده : حمید درویشی شاهکلائی