بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب چی خوندی

بلاگ /

هفته کتاب و کتابخوانی


همراه با کتاب!

هفته کتاب و کتابخوانی

خوب به رویدادی رسیده ایم که باید گفت فلسفه ایجاد آن ارج نهادن به کتاب و کتابخوانی بوده که حالا چیزی حدود 26 سال از این نامگذاری می گذرد و دغدغه اولیه نزدیک شدن کتاب به زندگی افراد بوده است.

اما حالا امروزه ارتباط ما با کتاب چه قدر است؟!

آمار سخن می گویند که ما در کتابخوانی و صنعت چاپ و نشر اوضاع خوبی را نداریم. دلیل این بیمار شدن کتابخوانی در کشور ما چیست؟ چه شده که نسل های امروز ما بیگانه با کتاب و کتابخوانی شده اند؟

باید دید که کاستی ما از خانواده تا مسئولین چه بوده و چه کارهایی را باید میکردند که نکردند و ما را به این وضع کشانده.

به نظرم همه این حرف ها را بیایید رها کنیم و از خودمان شروع کنیم. بیایید اول از این که بخواهیم دنیایی را تغییر بدهیم اول از خودمان شروع کنیم و رابطه خودمان و خانواده هایمان با کتاب را خوب کنیم. این هفته هم بهانه ای هست تا بخواهیم این تغییر را در خود ایجاد کنیم.

حالا بیایید یک چالش هم داشته باشیم!

تاثیر گذارترین کتابی را که تا الان خوانده اید را در روزنوشت های خود معرفی کنید تا دوستان شما هم با آن آشنا شوند...


چهارشنبه 26 آبان / نویسنده : جعفر جعفری