@{{ user_rate = 0 }}

نامه‌ای از رام اللهروند ها : #کتاب،

نامه‌ای از رام الله

مرضیه خسروی , غسان کنفانی 104 صفحه

انتشارات نشر روزگار

«نامه‌ای از رام‌الله» نام مجموعه داستان‌هایی در حوزه ادبیات پایداری از غسان کنفانی(۱۹۷۲-۱۹۳۶) است. او نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور فلسطینی و یکی از اعضای رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بود. کنفانی از نویسندگان توانای حوزه اجتماعی فلسطین و ادبیات داستانی عربی بود که آثار تأثیرگذارش به دور از شعارزدگی، مفاهیم عمیقی را دربارهٔ زندگی بیان می‌کنند:
آن شب بسیار دیر خوابیدم و تلفن صبح زود به صدا درآمد. صدای آن طرف خط سرحال و بانشاط بود. صدائی که هیچ نشانی از اضطراب و نگرانی در خود نداشت. هنوز کاملا از خواب بیدار نشده بودم و با خودم فکر کردم"این صدا متعلق به فردی است که سحرخیز است و هیچ چیزی در طول شب او را آزار نداده."شب گذشته، شبی بارانی بود و صدای رعد و برق و توفان در تمام طول شب به گوش می‌رسید. راستی آن مردها در چنین شب هایی چه می‌کنند؟ منظورم همان مردانی است که از ابتدای ظلمت شب حرکت خود را آغازمی کنند تا برایمان افتخاری بیافرینند. از آن دست افتخاراتی که هیچ گل و لائی نمی‌تواند چرکین اش کند. بله، دیشب بارانی بود و اکنون مرد پشت خط تلفن....

برش هایی از کتاب