@{{ user_rate = 0 }}

سه‌شنبه‌های دوست داشتنیروند ها : #کتاب،

سه‌شنبه‌های دوست داشتنی

محمدرضا سرشار 192 صفحه

انتشارات انتشارات سوره مهر

کتاب سه‌شنبه‌های دوست داشتنی مجموعه داستان‌های کوتاه اعضای جلسه‌های سه‌شنبه نقد داستان حوزه هنری تهران مرکز می باشد.
از متن کتاب:
یه مدت آموزشگاه زبان انگلیسی رفتم. اون هم به لهجه‌ی آمریکایی. چقدر هم به دردم خورد. دو سال پیش، یه سفر با مامان و بابا رفتیم خارج. رفتیم ترکیه. اون‌جا انگلیسی کلی به دادم رسید. ولی چند ماهی می‌شه که ایتالیایی می‌خونم. این خواننده‌ی بخت‌برگشته هم داره از شکستی که توی عشقش خورده می‌گه و از دلتنگیهاش. این نوار، به زبون ایتالیاییه.
ـ تو خیلی بانمکی، روشنک! حتماً شوخی می‌کنی. عشق و عاشقی کدومه! این همه سوز و گداز، به خاطر پدرخوانده‌ست.
دلم می‌خواهد سرم را محکم به شیشه‌ی ماشین بکوبم. اما به روی خود نمی‌آورم و می‌گویم: «شوخی کردم. البته هنوز خیلی با این زبان آشنا نشدم. اما فهمیدم داره از ناپدریش می‌گه. بالاخره هیچ جای دنیا، ناپدری مثل پدر خود آدم نمی‌شه.»
گلنوش بلند می‌خندد و می‌گوید: «فکر می‌کنم اگه چند وقت با تو باشم، دیگه پیر نمی‌شم. منظورش پدرخونده‌ی گروههای مافیاست.»

برش هایی از کتاب