@{{ user_rate = 0 }}

جامع التواریخ: تاریخ ایران و اسلام (جلد۲)روند ها : #کتاب،

خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی (درگذشتة ۷۱۸ق.) طبیب، مورّخ و دیوان‌سالار و وزیر سلسلة ایلخانیان، دارای آثار متعددی در زمینه‌های تاریخ، تفسیر، علوم قرآن، طبّ و آیین مملکتداری می‌باشد. در میان این آثار جامع التواریخ اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این اثر تألیف مستقیم خود او نیست، بلکه توسط گروهی از محققان و مترجمان و زیر نظر وی آماده شده است.
اثر حاضر بخش مربوط به تاریخ ایران و اسلام است که بر اساس معتبرترین نسخ تصحیح و در سه مجلد همراه با نمایه‌ها و شرح نسخه‌بدلها به زیور طبع آراسته می‌شود.
تصحیح این کتاب توسط محمد روشن انجام شده است.
پ.ن: به دلیل حفظ صفحه بندی فرمت این کتاب pdf می‌باشد.

برش هایی از کتاب