@{{ user_rate = 0 }}

روانکاوی و زندگی من به همراه توتم‌پرستیروند ها : #کتاب،

گرچه روانکاوی دانشی نوین است که در پایان قرن نوزدهم چون خورشیدی در آسمان معرفت و فرهنگ بشری طلوع کرده، ولی پیش از آن فلاسفه و دانشمندان و حتی بعضی نویسندگان، اصولی را که بعداً توسط این علم کشف شده به طور جسته و گریخته و با کنایه و اشاره متذکر شده‌‏اند. برای اثبات این مدعا باید لااقل به کتب و رسالاتی که از آغاز قرن حاضر به رشته تحریر درآمده‌‏اند مراجعه کرد.
به علاوه، غیر از مکتب رسمی روانکاوی که فروید موجد آن است و در رساله حاضر به آن اشاره شده است. مکاتبی انشعابی و انحرافی نیز بعداً به وجود آمده است که از روانکاوی تنها نام آن را حفظ کرده و تغییراتی چه از نظر علمی و چه از لحاظ عملی در آن پدید آورده‌‏اند.
انشعابات یونگ و آدلر تنها نهضت‌‏های جدیدی نیستند، بلکه از آن پس نیز راه‏‌های تازه‌‏ای از همان قبیل به وجود آمده است.
در مقابل غیر از «جامعه بین‌‏المللی روانکاوی، گروه‏ها و جوامع زیادی هنوز با همان صداقت و وفاداری از مکتب فروید پیروی می‌‏کنند. امروز دیگر روانکاوی تنها یک روش درمانی نیست، بلکه با تجزیه و تحلیل خصوصیات روانی مردمان سالم وارد میدان پهناور علوم انسانی شده و توجه خاص و عام را به سوی خود جلب کرده است.
درک علّت این مسأله زیاد مشکل نیست، زیرا در روانکاوی برخلاف علوم طبیعی و بسیاری از رشته‌‏های روانشناسی سنجش نظریات علمی به وسیله تجربه و آزمایش مقدور و میسر نیست و به همین سبب در آن حقایق علمی با تخیلات ذهنی چنان با یکدیگر آمیخته می‌‏شوند که جدا کردن و تشخیص آنها از یکدیگر بسیار دشوار است.
مطالعه تاریخ تکامل روانکاوی تا حدّ زیادی این پرده ابهام را به یکسو می‌‏زند، واقعیات عینی را روشن‏تر جلوه‌‏گر می‌‏سازد و انحرافات ذهنی و تخیلی را رفته رفته کاهش می‏‌دهد. به همین مناسبت نگارنده لازم دید که با ترجمه این اثر گرانبها که در آن فروید واقعاً تاریخ جنبش روانکاوی را بیان می‏‌کند خوانندگان را با روح این دانش نوین آشنا سازد و ضمناً انحرافاتی را که در اثر خواندن ترجمه‏‌ها و تألیفات نادرست در اذهان به وجود آمده است ریشه‌‏کن سازد.

برش هایی از کتاب