@{{ user_rate = 0 }}

تاج محلروند ها : #کتاب،

تاج محل

امیر نگهبان , تی ان موراری 346 صفحه

انتشارات انتشارات مازیار

گذشته آینه آینده است. آنچه بیش از سیصد سال قبل در هندوستان گذشت هنوز بر این کشور سایه گسترده است. اختلاف بین هندوان و مسلمانان و جدایی پاکستان از هندوستان، ریشه در عداوت اورنگ‌زیب، فرزند شاه‌‌جهان و ارجمند، با هندوان دارد.

شخصیت‌های این کتاب، بجز مورتی، سیتا و فرزندانشان، سه قرن قبل می‌‌زیسته‌‌اند و شک نیست که افرادی چون مورتی همراه با بیست و دو هزار تن دیگر، در احداث بنای تاج محل، رنج برده‌‌اند.

مردی به نام عیسی نیز وجود دارد که همه جا سایه به سایه شاه جهان حرکت می‌کرده است، ولی سابقه چندانی از او در دست نیست.

این بنا ابتدا «ممتاز محل» نام داشت و بتدریج با گذشت زمان «تاج‌‌محل» نامیده شد. نرده دور قبر ارجمند و شاه‌‌جهان، یکی از شاهکارهای بی‌‌بدیل حجاری در سراسر هندوستان است.

در این کتاب فصل‌های فرد به داستان عشق شورانگیز شاه‌‌جهان و ارجمند اختصاص دارد که دوران جدایی و سپس ازدواج و سلطنت شاه‌‌جهان را بین سال‌های ۱۶۰۷ و ۱۶۳۰ میلادی شرح می‌‌دهد.

فصل‌های زوج، رویدادها را به سال‌های ۱۶۳۲ تا ۱۶۶۶ میلادی می‌کشاند که توصیف احداث بنای تاج‌‌محل، داستان زندگی مورتی و طغیان اورنگ‌زیب علیه پدرش شاه‌‌جهان است.

برش هایی از کتاب