@{{ user_rate = 0 }}

چگونه ذهن زیبا داشته باشیم؟روند ها : #کتاب،

چگونه ذهن زیبا داشته باشیم؟

ادوارد دبونو , امیر دانش‌زاده 240 صفحه

انتشارات انتشارات هنگام

زیبایی ذهن شما از طریق گفت و گو نمایان می‌شود. این کتاب راجع به همین موضوع صحبت می‌کند. ذهن زیبای شما باید از طریق کلام شما نشان داده شود. به همان مقدار که دیگران می‌توانند به زیبایی جسم شما نگاه کنند، می‌توانند به ذهن زیبای شما نیز گوش دهند.
اگر می‌خواهید ذهن خود را زیباتر کنید، حتما می‌توانید. داشتن هوش و استعداد ذاتی و یا دانش، اهمیت زیادی ندارد، بلکه چگونگی استفاده از ذهن حائز اهمیت است واین مطلب دقیقا موضوع بحث این کتاب است.

برش هایی از کتاب