@{{ user_rate = 0 }}

داستان‌های ترسناک







روند ها : #کتاب،

داستان‌های ترسناک

محمدزمان غفوریان 184 صفحه

انتشارات انتشارات یوبان

این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌های ترسناک (ژانر وحشت) از نویسندگان مختلفی همچون ادگار آلن‌پو، برم استوکر، رودیارد کپلینگ، ایزومی کیوکا و دیگران است که محمدزمان غفوریان آنها را به فارسی برگردانده‌است.
برشی از داستان «سه نابینا» اثر ایزومی کیوکا را می‌خوانید:
در کنار جاده، یعنی جایی که آن سه نفر ایستاده بودند جاده اندکی عقب‌نشینی کرده بود و ریشه‌ها و کنده‌های درختان کاملاً در دید بودند. درخت‌ها از بالای سر آن‌ها سایه گسترانده بودند. مه، این‌جا و آن‌جا هم‌چون تکه‌هایی از مهتاب که چرک‌آلود شده باشد به شاخه‌های آن‌ها چسبیده بود. هیچ ستاره‌ای دیده نمی‌شد. دامنه‌ی گذرگاه یوتسویا در ساعت یک نیمه شب هم‌چون دامنه‌های تنگ کوهستانی است.
ساکاگامی که قلبش در دهانش می‌تپید پرسید:
- اشکالی دارد که در دیروقت به جایی بروم؟
جمله‌اش را آن‌قدر سنگین ادا کرد که خودش نیز سنگینی آن‌را احساس کرد.
مرد در حالی‌که با پشت دست بر دست دیگرش که بر روی عصایش قرار داه بود می‌کوبید گفت:
- مطمئن بودم که چنین می‌گویید. اشکال دارد. در واقع خیلی هم اشکال دارد!
- پس یعنی نمی‌توانم به راهم ادامه دهم؟
شاید این پاسخ می‌توانست چیزی راجع به اتفاقی که در شرف وقوع بود بگوید.

برش هایی از کتاب