@{{ user_rate = 0 }}

شعارنویسی بر دیوار کاغذی: از متن و حاشیه‌ی ادبیات معاصرروند ها : #کتاب،

امیر احمدی آریان( ۱۳۵۸- )، نویسنده و مترجم، کتاب «شعارنویسی بر دیوار کاغذی: از متن و حاشیه‌ی ادبیات معاصر» را منتشر کرد.
کتاب شامل یک مقدمه و دو بخش است: بخش اول، «زمانه و زمینه ادبیات در دهه ۸۰»؛ و بخش دوم، «چخوفیسم ایرانی و ادبیات زندگی روزمره».
«شعار نویسی بر دیوار کاغذی» مروری است بر یک دهه، دهه ۱۳۸۰، فعالیت ادبیات داستانی در ایران که البته در این کتاب الزاما با تقویم مطابقت نمی‌کند. فاصله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ دهه هشتاد نامیده شده است؛ دوره‌ای دوازده ساله بین دو نقطه عطف تاریخ ایران پس از انقلاب که فصلی دشوار و اغلب تلخ از حیات ادبی ما بود.
در این کتاب در واقع همه‌چیز وجود دارد: از موضوعات و مسائل اجتماعی گرفته تا پس‌زمینه‌های ادبیات در جامعه و نقد و مطالبی که مربوط به فضای ادبیات کشورمان در ۱۵ سال اخیر است.
وجه تسمیه این اثر احتمالا در این بخش از نوشته پشت جلد کتاب است: «روزنامه نویس صفحات ادبی برای فرونشاندن کنجکاوی و ارضای میل تفکر است که مفاهیم را به کار می‌بندد، چیزهایی -ایده‌ها، مفاهیم، باورها- از اطراف و اکناف علوم انسانی وام می‌گیرد و بدل می‌کند به سلاحی برای نبرد با متن ادبی، با وضعیت ادبی. او خود را در فرآیند مبارزه می‌بیند و همراه و همرزم دارد، منتها در قیاس با ایدئولوگ‌های مبارزه که کتاب و جزوه می‌نویسند و نیروهای فیزیکی آن که مبارزه خیابانی را پیش می‌برند؛ او شعارنویس دیوارهاست».

برش هایی از کتاب