@{{ user_rate = 0 }}

در ستایش داستان: مقاله‌ها و گفت و گوهاروند ها : #کتاب،

در ستایش داستان: مقاله‌ها و گفت و گوها

حسن میرعابدینی 287 صفحه

انتشارات نشر چشمه

دفتر حاضر گزیده‏‌ای است از گفت‏‌وگوها و مقالاتی که اغلب آن‏ها در مجلات و روزنامه‏‌های سال‏‌های اخیر چاپ شده‏‌اند. البته نوشته‏‌هایی که به کار کتاب‏‌هایی چون ادبیاتی از آنِ خودشان: زنانِ داستان‏‌نویس یا داستان‏‌نویسی ایران: ۱۳۸۵ ـ ۱۳۷۵ می‌‏آیند، در این مجموعه دیده نمی‌شوند. این دفتر حاوی متن‏‌هایی است که طی دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، هر یک به مناسبتی، مثل بزرگداشت یا مرگ نویسنده‏‌ای، و گاه برای خوانده شدن در همایشی ادبی نوشته شده‏‌اند؛ باشد که با قرار گرفتن در قالب یک کتاب، از پراکندگی در نشریات گوناگون درآیند. در این نوشته‏‌ها آثار و نویسندگان متفاوتی موضوع بحث بوده‌‏اند؛ امیدوارم با وجود تنوع مضامین و شخصیت‏‌ها، خواننده بتواند از ورای آن‏ها با تصویری از حیات ادبی در دو دهه گذشته روبه‏‌رو شود.

برش هایی از کتاب