@{{ user_rate = 0 }}

یک وجب از آسمانروند ها : #کتاب،

یک وجب از آسمان

علی وزیریان 88 صفحه

انتشارات انتشارات سوره مهر

فیلمنامه «یک وجب از آسمان» روایتی معناگرایانه و عدالت‌جویانه دارد. علی وزیریان به بطن جامعه می‌رود و شکاف طبقاتی را با درون‌مایه‌هایی از دین، کالبد شکافی می‌کند.
«یک وجب از آسمان»، داستان پسرکی فقیر است که از تنگدستی خانواده‌اش در پیشگاه خداوند شکایت می‌کند. خداوند نیز فرشته‌ای را مأمور می‌کند تا تقاضای او را بر‌آورده کند. او از فرشته تقاضای یک وجب از آسمان می‌کند و فرشته نیز این خواسته را اجابت می‌کند.
فیلم نامه یک وجب از آسمان جوایز زیر راکسب کرده است:
ـ برنده جایزه اصلی فیلم‌های مذهبی ایتالیا با عنوان روح ایمان سال ۲۰۰۸؛
ـ برنده جایزه ویژه هیئت داوران ترنتوـکانادا با عنوان دون‌تونیوبلو سال ۲۰۰۸؛
ـ برنده جایزه ویژه‌ی سینمای ارتدکس مسکو با عنوان میتینگ سال ۲۰۰۸؛
ـ برنده جایزه ویژه انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان سال ۱۳۸۷؛
ـ برنده پروانه زرین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان سال ۱۳۸۸.

برش هایی از کتاب