@{{ user_rate = 0 }}

صراط (۲)روند ها : #کتاب،

صراط (۲)

علی صفایی حائری 204 صفحه

انتشارات انتشارات لیله القدر

«صراط، دیداری تازه با قرآن (۲)» نوشته علی صفایی حائری (عین - صاد)، مباحثی دینی و اخلاقی را در سوره‌های گوناگون قرآن جست‌جو کرده است.
جهاد و مبارزه، بلا و ضربه، عجز و اضطرار، ایمان و انتخاب، سنجش معبودها و...
علی صفایی حائری با زبانی روان و شیرین و بیانی عرفانی در این کتاب ما را به تفکری دوباره در کتاب آسمانی دعوت کرده است:
«صراط و عبودیت، اساس تقسیم بندی و تیپ سازی‌هاست. دسته دسته کردن آدم‌ها، نه در رابطه با خاک و آب و نه در رابطه با رنگ پوست و نه در رابطه با شغل‌ها و نه در رابطه با ابزار تولید، که در رابطه با صراط و در رابطه با سنت‌ها و نظام‌هایی است که امرها و دستورها از آنها توضیح می‌دهند، چون انسان در جهان مطرح است، نه تنها در کارگاه و نه تنها در جامعه.
در سوره‌ی حمد و در سوره‌ی بقره این دسته بندی مشخص گردیده است. انسان در رابطه بانظام و سنت‌های حاکم و در رابطه با جهت حرکت این نظام، تقسیم شده. و در این تقسیم‌بندی، متقی و کافر و منافق و یا انعام یافته‌ها و مغضوب‌ها و گمشده‌ها، مطرح گردیده‌اند.»

برش هایی از کتاب
  • از پیش به من اعتراض می کردند که تو بچه ها را بیکار می کنی و نمی گذاری که به کارشان برسند. بچه هایی که با رنج به دست آمده اند در یک برخورد، منزوی و سر در لاکشان می کنی و بالاتر از اعتراض حتی تهدید هم می کردند. گفتم: داستان درست این چنین است که تو داری عبور می کنی و می بینی که یک مشت آدم دارند با شتاب آجر ها را بالا می اندازند و بارها را به دوش می کشند و چیزی می سازند. سلام می کنی، می پرسی چه می کنید؟ جواب می شنوی نمی دانیم. نقشه دارید؟ جواب: نه. چقدر مصالح می خواهید؟ جواب: نمی دانیم. آیا باید اینجا دیوار کشید؟ نمی دانیم. پس چه می کنید؟ جواب: تو راه بیفت، راه به تو می گوید چه بکن. تو شروع بکن تا بفهمی چگونه باید ادامه بدهی. و تو با خنده می گویی پس حرکت معکوس دارید؟! اول مصالح جمع می کنید، سپس می سازید، سپس نقشه می کشید، سپس معلوم می کنید که چه می خواستید؟! اول عمل، بعد طرح، بعد هدف؟! "صراط" عین.صاد ص ۲۲