@{{ user_rate = 0 }}

راز یک درصدی‌های مولتی میلیونرروند ها : #کتاب،

راز یک درصدی‌های مولتی میلیونر

گریسن وین , بهزاد رحمتی 184 صفحه

انتشارات فرهنگ و دانش

خواننده در این کتاب با حقایق کامیابی و ثروت‌اندوزی محوری آشنا می‌شود که کاملاً با آنچه که تاکنون در این رابطه به اشکال مختلف به خوردش داده‌اند تفاوت دارد. به زبان ساده‌تر، این کتاب به واسطه برخورداری از یک پشتوانه تحقیقی قوی و همه جانبه تلاش می‌کند که با برملا و بی‌اساس کردن مزخرفات مرتبط با کامیابی که تاکنون به خوردش داده‌اند بدین وسیله خواننده را با راز واقعی خودشکوفایی و خودبارورسازی (در تقابل و تضاد کامل با رازهای مرتبط با کامیابی رایج و جاانداخته شده) آشنا سازد. لذا جهت تحقق این هدف، نویسنده و همکارانش به مدت بیش از ده سال از طریق مصاحبه حضوری، ارسال پرسشنامه و غیره برای مدیران ارشد شرکت‌ها، مدیر‌عاملان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و به طور کلی هر فرد موفقی که حاضر به گفت‌وگو بود، بدین وسیله درصدد رازگشایی از رازهای مرسوم و متداول برآمده‌ و این تحقیق شامل بیش از پنج هزار فرد خودساخته و موفق در بیش از ۲۰ موسسه اقتصادی بزرگ در ایالات متحده می‌شود.

برش هایی از کتاب