@{{ user_rate = 0 }}

نامه‎های من و برادرم در جنگ تحمیلیروند ها : #کتاب،

نامه‎های من و برادرم در جنگ تحمیلی

عفت نیستانی 168 صفحه

انتشارات انتشارات سوره مهر

بخشی از مقدمه کتاب:
کتابی که پیش رو دارید، دست‌نوشته‏‌های من و برادرم در زمان حضور او در جبهه‌های نبرد است که مانند هزاران‌هزار جوان ایرانی و سرباز میهن اسلامی، خدمت سربازی‌اش را در جبهۀ جنگ گذراند. حضور عاشقانۀ چنین جوانانی بود که به کشور ما روح استقلال و آزاده‏‌خواهی دمید و میهن عزیزمان را از دستبرد و تاراج مصون ساخت. روزهایی که فرزندان غیورِ میهن اسلامیِ ما در جبهه حاضر شدند، پُر بود از اشتیاق و عشق، لبریز بود از غم و اندوهِ جدایی و همه‌وهمه را فرزندان این میهن به‌دوش کشیدند و راه را برای من و شما و هرکس که دلش در آتشِ عشق میهن می‏سوزد، هموار کردند.
از آن روزهای تلخ و شیرین چندی می‏‌گذشت و من در مرور آن روزها، گاه خودم را به‌دست رؤیا و خیالات گذشته می‏‌سپردم و در میان آن‌همه احساس‏ و درد و اشتیاق‏ پرواز می‏‌کردم. البته من دیگر آن جوان هفده یا هجده‌ساله نبودم که بتوانم به‌راحتی خود را با تصورات و یادآوری خاطرات گذشته راضی کنم؛ با‌این‌حال، در خلوت و تنهاییِ خود سری به نامه‏‌های قدیمی می‏‌زدم: نامه‏‌های برادرم و نامه‏‌های خودم. یکی‌یکی آن نامه‌‏هایی را مطالعه می‏‌کردم که برادرم توانسته بود به من تحویل بدهد. ناگهان جرقه‌‏ای به ذهنم خورد: همۀ مطالب و گفته‌‏های مستندِ آن زمان را به نسل جوان امروزی منتقل کنم.

برش هایی از کتاب