@{{ user_rate = 0 }}

قصه‌های یوسف و زلیخا (جلد دوم)روند ها : #کتاب،

قصه‌های یوسف و زلیخا (جلد دوم)

رضا شیرازی 126 صفحه

انتشارات پیام محراب

مجموعه دوجلدی «قصه‌های یوسف و زلیخا» ،داستان زندگی شگفت‌انگیز و عبرت‌آموز حضرت یوسف(ع) را از دوران کودکی و نوجوانی به تصویر می‌کشد. جلد دوم این مجموعه شامل ۱۸ فصل است که مرحله دوم زندگی حضرت یوسف بعد از رهایی از زندان و عزیز مصر شدن را به تصویر می‌کشد. «یوسف در قصر فرعون مصر»، «مهربانی یوسف به زندانیان»، «زیباترین خبر»، «من چشم انتظار هستم»، «برادر او نیز دزدی کرده بود»، «سومین سفر به مصر»، «سجده بر عظمت پروردگار» و «بوی یوسف می‌آید»، برخی فصول تشکیل دهنده این کتاب هستند.
در بخشی از فصل «زیباترین خبر» می‌خوانیم: «در آن روزگار قحطی شدید، خبر فراوانی گندم و دانه‌های خوراکی دیگر، در سرزمین مصر رازی نبود که بتواند مخفی و پوشیده بماند. مردم قحطی‌زده و گرسنه، کم‌کم از هر سوی مصر به آن‌سو می‌آمدند و تقاضای خرید گندم می‌کردند

برش هایی از کتاب