@{{ user_rate = 0 }}

همین! مجموعه نامه‌های عاشقانهروند ها : #کتاب،

همین! مجموعه نامه‌های عاشقانه

عبدالرحیم سعیدی‌راد 0 صفحه

انتشارات قناری

همین! مجموعه نامه‌های عاشقانه: گزیده اشعار عبدالرحیم سعیدی راد است که در سال ۱۳۹۳ توسط هزاره ققنوس به چاپ رسیده است.
این کتاب اکنون به همت «قناری»، تولیدکننده کتاب‌های صوتی، و در قالب مجموعه کتاب‌های صوتی «چلچله» با صدای شاعر برای استفاده علاقمندان فراهم شده است.

برش هایی از کتاب