@{{ user_rate = 0 }}

از سیادت تا وزارت؛ آشنایی با مبانی رشد در هفت سال اول، دوم، سومروند ها : #کتاب،

کتاب «از سیادت تا وزارت» درباره مبانی رشد در هفت سال اول، دوم و سوم زندگی انسان صحبت می‌کند. این کتاب برگرفته ا از مجموعه سخنرانی‌های محمدجعفر غفرانی است.
در تعالیم این کتاب که مبنایی معنوی و مذهبی دارد، به سه دوران هفت ساله در زندگی انسان پرداخته شده و اقتضائات هر دوران تشریح شده است.
هفت ساله اول که در ان کودک باید کرامت و سیادت کسب کند، هفت ساله دوم که زمان پرورش عقل به وسیله ادب است و هفت ساله سوم که زمان بلوغ و مورد مشورت قرار دادن و وزارت انسان است.
بخشی از کتاب: «هفت سال اول، هفت سال کنجکاوی بچه‌ها است. رشد بچه در همین کنجکاوی است. در هفت سال اول هیچ رویه‌ای برای بچه نباشد. باید آزاد از هر جهت باشد. هفت سال دوم جهت پیدا می‌کند. هفت سال اول، هفت سال توانمند و قانونمند شدن است. ادب می‌شود. در این دوره باید دست، پا، چشم، گوش و همه اعضا و جوارح او فعال باشند. بنابراین چهار دست و پا برای بچه خیلی خوب است. دویدن و تحرک برای بچه زیر هفت سال خیلی خوب است، توانمند می‌شود. حرف بزند، حرافی کند، عیب ندارد. بعد در هفت سال دوم، همه توانمندی‌ها قانونمند می‌شود و جهت پیدا می‌کند، حالا عبد می‌شود.
در هفت سال اول هیچ گونه امر و نهی نباید صورت بگیرد. این کار را بکن، این کار را نکن نباید بگویید. باید ببینند مادر از چه کاری خوشش می‌آید، از چه کاری خوشش نمی‌آید. یکی از کلماتی که در زندگی ما اصلاً تا حالا تجربه نکردیم بحث رضایت است. ما تا حالا دنبال رضایت مادرمان، رضایت پدرمان، رضایت معلم نرفتیم. الان رضایت چه کسی مهم است؟»

برش هایی از کتاب
  • در ژاپن از خانم هایی که بعد از زایمان 7 سال اولشان، نمیخواهند مرخصی بگیرند، می خواهند سرکار بیایند، مالیات بیشتری میگیرند!! می گویند چون بچه ای که مادر بالا سرش نیست، بعدا در جامعه بزهکاری هایی را به وجود می آگرد که آن خانواده باید بخشی از هزینه هایش را الان بدهد...