@{{ user_rate = 0 }}

از نجران تا مدینه: ۹۰ داستان از مباهله پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله با مسیحیان نجران







روند ها : #کتاب،

از نجران تا مدینه: ۹۰ داستان از مباهله پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله با مسیحیان نجران نوشته محمد رضا انصاری(۱۳۳۷-) پژوهشگر دینی است.
در یکی از داستان‌های این مجموعه می‌خوانیم:
«در زمان خلافت «ابوالعباس سفاح» اولین خلیفه عباسی، باقی‌مانده مسیحیان نجران در کوفه بر سر راه او آمدند و در حالی که از مسجد به خانه‌اش می‌رفت گُل بر سر و روی او ریختند، که این کار مسیحیان مورد توجه فوق العاده سفاح واقع شد.
نجرانیان خود را به او نزدیک‌تر کرده و مشکل خود را مطرح کردند و سرگذشت جزیه را برای سفاح تعریف کردند، که در زمان عمر بن عبدالعزیز دویست حلّه می‌دادند و یوسف بن عمرو آن را به هزار و هشتصد حلّه برگردانیده است. همچنین گوشزد کردند که ما از طرف مادری با دایی‌های تو یعنی بنی الحارث بن کعب فامیل هستیم.
«عبداللّه‌ بن ربیع حارثی» درباره نجرانیان با «سفاح» گفتگو کرد و «حجاج بن ارطاة» نیز وی را تصدیق نمود. این بود که سفاح نیز جزیه آنان را به دویست حلّه برگردانید.»

برش هایی از کتاب