@{{ user_rate = 0 }}

بلندترین داستان غدیر: به روایت حذیفه یمانی برای یک جوان ایرانی در مدائنروند ها : #کتاب،

محمدرضا انصاری(۱۳۶۶-) پژوهشگر دینی است.
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:
« ما اکنون بلندترین روایت از واقعه غدیر را پیش رو داریم که شامل ناگفته‌های بسیاری از زوایای مختلف آن است. آنچه در این حدیث بلند آمده ثمره سؤالات یک جوان کنجکاو و پرشور ایرانی است که در شهر بزرگ مدائن در محضر صحابی گرانقدر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله حذیفه یمانی مطرح کرده است.
این صحابی دانشمند نیز بعنوان بزرگترین اتمام حجت در عمر خود، بی‌پرده حقایق زیر خاک مانده غدیر و دشمنانش را بر زبان آورده؛ و مقارن طلوع دوباره خورشیدِ غدیر، زنگارهای بیست و پنج ساله را زدوده است.
جا دارد از دور دستهای زمان، از حذیفة بن یمان تشکر نماییم که در سن کهولت و با تحمل زحمت، این داستان بلند را در پاسخ به سؤالات یک جوان ایرانی با تمام جزئیاتش بیان نموده، که هر بخش آن پرونده‌هایی از گذشته اعتقادی ما را می‌گشاید و آگاهی دو چندان نسبت به آنچه تا کنون درباره آنها می‌دانسته‌ایم در صفحات عقیده ما می‌افزاید.
از آن جوان ایرانی نیز تشکر می‌کنیم که از بین آن جمعیت به خواب رفته در اثر تبلیغات سقیفه، این گونه آگاهانه تاریخ دینش را دنبال کرده است. در حقیقت او بانی شده تا چنین حقایقی از لسان یکی از معتمدترین اصحاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بازگو شود و ما پس از هزار و چهارصد سال ثمره شیرین آن را ــ که به عظمت یک تحقیق تاریخی است ــ در قلب خود احساس کنیم.»

برش هایی از کتاب