@{{ user_rate = 0 }}

املت دسته‌دارروند ها : #کتاب،

املت دسته‌دار

ناصر فیض 166 صفحه

انتشارات انتشارات سوره مهر

این مجموعه بیشتر حول موضوعات اجتماعی، فرهنگی و دغدغه‌های شاعران امروز بوده و گوشه چشمی هم به شعر و شاعری و سبک های شعری، دلتنگی‌های شاعر دارد.
فیض در این مجموعه با بهره‌گیری از اتفاقاتی‌ که ما هر روز در اطرافمان می‌بینیم، با زبان طنز از روزگار خود و این اتفاقات شکایت می‌کند و به دیده انتقاد در آنها می‌نگرد.
وی در مقدمه کتاب می‌نویسد:
" نمی‌دانم چطور شد که این طور شد، قرار نبود چاپشان کنم، چند برابر اینها بود، به لحاظ ادبی، درشت و ریزشان کردم، از خامها، نیم‌پزها، پخته‌ها، محبوب‌ترینها شد این مجموعه. به نظر من «طنز یا بودار است یا تودار»....هر چه می خواهم تو دار باشم نمیتوانم باز بودار از آب در می آید"
املت دسته‌دار، در ۵۸ قطعه طنز است که به شیوه غزل، رباعی، اخوانیات و مثنوی سروده شده است.

برش هایی از کتاب