@{{ user_rate = 0 }}

سه نمایشنامه بهاریروند ها : #کتاب،

سه نمایشنامه بهاری

اسماعیل همتی 143 صفحه

انتشارات انتشارات کتاب سمنگان

این کتاب در برگیرنده نمایشنامه‌های شب بارانی، انگشتر، و غروب اول هر پاییز از اسماعیل همتی است، نمایشنامه‌هایی که از آثار اولیه رئالیستی و موفق در جذب مخاطبانش به شمار می‌آیند. موضوع این نمایشنامه‌ها، جنگ و نقش زنان در سال‌های جنگ است.
نمایشنامه «شب بارانی» این مجموعه تاکنون در چندین شهر کشور و خارج از کشور، با طرح ها و کارگردانی‌های گوناگون به صحنه رفته است:
«چه عطری داره این نون!... نونوایی‌ش دور هست، ولی به رفتنش می‌ارزه!... دستشون درد نکنه!...
- اول یه چایی بهش می‌دم، تا بره بخوره غذا هم براش می‌آرم!... خدا کنه خوشمزه شده باشه!...
- چه غذاهایی درست می‌کنه مادرم!... چطوره فردا یه سر برم خونه‌شون؟... آره، یه سری هم خونهٔ زری‌شون می‌زنم!... خدا کنه خواستگارشو قبول کرده باشه!...
راستی‌ها؛ فکر نمی‌کرد من زودتر از او شوهر کنم!...
دختر خوبیه!... فقط بعضی وقت‌ها خیالات ورش می‌داره... اون‌هم چه حرف‌هایی!... هوم! دخترهٔ خُل!... به‌به! چه سفره‌ای!... وقتی ببینه کیف می‌کنه!...»

برش هایی از کتاب