@{{ user_rate = 0 }}

در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 2: ادیان در خدمت انسان (جستار هایی درباره ی دین و مسائل جهان معاصر)روند ها : #کتاب،

در پیشگفتار این کتاب آمده است: «مؤسسه فرهنگی ـ تحقیقاتی امام موسی صدر، علاوه بر پی گیری قضیه ربودن امام صدر، نشر اندیشه و روش و دستاوردهای فرهنگی و فکری او را مورد نیاز جامعه می داند و آن را وظیفه بلافصل خود می شمارد. زیرا بر این باور است که دیدگاه های او، پس از گذشت نزدیک به سه دهه از غیبتش، هنوز تازگی و طراوت دارد و می تواند به پرسش های مطرح امروز جامعه ایران نیز پاسخ گوید. علاوه بر این، حفظ میراث دینی و فرهنگی این مرز و بوم و این فرهنگ وظیفه ای است بر دوش همگان.»

خلاصه کتاب

«ادیان در خدمت انسان؛ جستارهایی درباره دین و مسائل جهان معاصر»، عنوان دومین کتاب مجموعه «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر» است که در آذر ماه 1384 به بازار نشر عرضه شده است.
این کتاب شامل بیست و نه عنوان از مقالات و سخنرانی های امام موسی صدر است و نام کتاب نیز از موضوع سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کبوشین بیروت اقتباس شده است.
«ادیان در خدمت انسان»، «در پاسداشت آزادی»، «دین در جهان امروز»، »جلوه هایی از تمدن ما»، «مبارز کیست؟»، «جایگاه دین در جنبش های رهایی بخش»، «اسلام، و عدالت اجتماعی و اقتصادی»، «شیعه و دیگر فرق اسلامی»، «اخلاق پیروزی» و «روزه، تمرین جهاد» از عناوین مطالب این کتاب است.


برش هایی از کتاب
  • به طور خلاصه و صریح می گویم که متاسفانه در جهان، تمدنی وجود دارد که بر انکار خدا استوار است. اساس تمدنِ آنان ماتریالیسم دیالکتیک است. آنان در ارزیابی تمدنشان، تکیه بر خلع خدا می کنند و این امری واضح و قطعی است. البته، تمدن غربی خدا را نفی نمی کند، لکن بر اساس نادیده گرفتن خدا بنیاد شده است. فرق است میان انکار کردن و نادیده گرفتن. تمدنِ جدیدِ غرب بر اساس بی تاثیر دانستن ماورای طبیعت در زندگی بشر پی ریزی شده است. این مطلب در سخنان اواخر قرون وسطا و تعریف تمدن جدید به وضوح دیده می شود. ادیان در خدمت انسان / ص ۷۴ امام موسی صدر