@{{ user_rate = 0 }}

فریده دیبا - زنان دربار به روایت اسناد ساواکروند ها : #کتاب،

فریده دیبا - زنان دربار به روایت اسناد ساواک

373 صفحه

انتشارات انتشارات مرکز اسناد تاریخی

«فریدة دیبا مادر فرح بعد از ازدواج فرح با محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۳۸ به همراه دخترش به دربار پهلوی راه یافت. و عنوان زن دربار پهلوی را گرفت و در یکی از کاخ‌ها سکونت یافت. او قبل از راهیابی به دربار زندگی مرارت‌باری را سپری کرده بود؛ اما در موقعیت جدید، به زودی گذشته را فراموش کرد و روش اشرافی و مسرفانه‌ای را که غرق در فساد و بی‌بندوباری و هزینه‌های افسارگسیخته بود، در پیش گرفت.»
ششمین کتاب از مجموعه کتب سندی «زنان دربار به روایت اسناد» که در تابستان سال ۸۸ به زیور طبع آراسته شده و در جامعه تاریخ‌پژوهی کشور به ویژه آنان که بر روی دربار و مفاسد آن پژوهش می‌کنند جای خود را باز نموده است. این کتاب همچون دیگر آثار مرکز بررسی اسناد تاریخی، از سخن ناشر، مقدمه‌ای که عمدتاً براساس اسناد به زندگی‌نامه فریده دیبا پرداخته، اسناد کتاب و فهرست اعلام تشکیل شده که پایان‌بخش آن تصاویر اسناد ضمایم و آلبوم عکس‌های اوست. اولین سند کتاب که فاقد تاریخ است پست‌های فرمایشی دیباست که پشت سر هم آورده شده و آخرین سند هم درخواست ۱۲۰۰۰ لیتر گازوئیل برای کاخ دیباست.

برش هایی از کتاب