@{{ user_rate = 0 }}

روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - جلد اول: آسمان به زمین الصاق شد (از آغاز تا پایان قرون وسطی)روند ها : #کتاب،

رومی ها مشرک بودند. خدایان متعددی را می پرستیدند و اداره امورشان را نه وحی، که عقل انسانی بر عهده داشت. تاریخ را همین طور تفسیر می کردند که هست و آغاز و پایانی برای آن قایل نبودند. مرگ را نیستی انسان می دانستند و این باورها را از یونانی ها به ارث برده بودند. امپراطوری روم در سراشیبی بود که مسیح ظهور کرد. رومی ها دین اش را نپذیرفتند چون تعالیم او رد تقابل جدی با جهان بینی آن ها بود. حدودا بعد لز 400 سال تبلیغ آرام آرام مسیحیت روم را تسخیر کرد و امپراطوری اش را ساقط. مهمترین تقابل مسیحیت با روم و یونان، اعتقاد به یگانگی خدا، آخرت و زندگی بعد از مرگ بود.
مسیح بنده خدا بود اما عده ای از پیروانش او را خدا نامیدند و عده ای پسر خدا و این آغاز انحراف در مسیحیت بود. اختلاف باعث قدرت گرفتن دورباره رومیان شد، مردم هم کم کم از تعلیمات مسیح دور شدند و دنیا مورد اهتمام جدی شان شد. دین مسیح که پلی بود بین زمین و آسمان، با تفسیرهای انسان محور راهی شد برای کسب منافع بیشتر، هم برای مردم و هم برای روحانیت کلیسا. یعنی آسمان و آسمانی ها هم زمینی شدند.

خلاصه کتاب

این کتاب که نخستین جلد از این مجموعه می باشد، با هدف تبیین صحیحی از تاریخ تمدن بشری و برای استفاده اقشار گوناگون اجتماع به ویژه مسوولان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان فعال در حوزه جوانان، تهیه و تدوین شده است.
تمدن های مهم مشرق زمین، ویژگی های مشترک تمدن های مشرق زمین، فلسفه، جنگ با ایران، میلاد مسیح، اپیکوری ها، راه و راه سازی، آغاز انحطاط، جمهوری رومی، از مسیحیت تا تمدن مسیحی، دین و کلیسا، جنگ های صلیبی، معماری و موسیقی از موضوعات این کتاب به شمار می رود.


برش هایی از کتاب
  • در تفکری که کاملا این جهانی است، اهمیت بازار، پول و سرمایه بالا می رود و در نتیجه نهاد های پولی-مالی مانند بانک ها و شرکت های تجاری غول پیکر کم کم در آن تمدن زیاد می شوند و در این راه هر مانع دیگری مثل موانع شرعی و ... هم حذف می شوند. برعکس در تفکری که نگاه خدامحورانه در صدر قرار می گیرد، نهادهای تمدنی مرتبط با چنین معارفی که معمولا هم با انسان سروکار دارند، بیش تر می شود. در تمدن اولی دست رسی به بانک ها و نهادهای پولی و سرمایه ای در هر کوچه و خیابانی مقدور است و در تمدن نوع دوم دست رسی به نهاد های مربوط به امور دینی و اخلاقی و تربیتی. (مقایسه کنید تهران امروز را با تهران ۵۰ سال پیش) روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون ج۱ ص ۱۵