@{{ user_rate = 0 }}

قصه های غرب وحشی - جلد پنجم: با تخم مرغ مهربان باشروند ها : #کتاب،
خلاصه کتاب

نویسنده در این مجموعه سعی کرده به اتفاقاتی بپردازد که برای کلانتر پیش می آید و کلانتر درگیر ماجراهایی می شود که با طمع کاری و خودخواهی سعی می کند این ماجراها را پیش ببرد.
مجموعه « قصه های غرب وحشی » برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است. این مجموعه به نوعی هجو اسطوره وسترن امریکایی و همچنین ژانر فیلم های وسترن امریکایی است.
طنز «غرب وحشی» را می توان به نوعی تحلیل و بررسی بلاهت و خودخواهی آدمها دانست.
نوشتن به سبک طنز فانتزی باعث علاقه مندی کودکان و نوجوانان به کتاب خوانی می شود چرا که استقبال از این سبک طنز خوب بوده و این را از تجدید چاپ این مجموعه می توان فهمید.


برش هایی از کتاب