@{{ user_rate = 0 }}

روزه درمان بیماریهای روح و جسمروند ها : #کتاب،
خلاصه کتاب

روزه یکی از فروع دین اسلام و از عبادات مهم مسلمانان است. روزه در ماه رمضان بر مسلمانان واجب و برای قبولی این طاعت، شرایط خاصی بیان شده است. نگارنده در کتاب حاضر نخست با استناد به آیات و نیز خطبه ی پیامبر (ص) فضیلت ماه رمضان را بیان و سپس دستورالعمل های پیامبر (ص) را در خصوص این ماه مطرح کرده است.

در ادامه شرایط واجب بودن روزه، راه ثابت شدن اول ماه رمضان، نحوه ی نیت روزه و نیز مبطلات روزه و مسائل مختلف دیگر درباره ی روزه از جمله روزه نگرفتن بر اثر بیماری، روزه ی مسافر، اعمال مکروه در ماه رمضان را بیان می کند. در بخش دیگر میزان زکات فطره را تعیین و موارد مصرف آن را مشخص می کند. در پایان نیز روزه ی مستحبی و نیت آن و انواع روزه های واجب، مکروه و حرام بررسی شده اند.


برش هایی از کتاب