@{{ user_rate = 0 }}

اسباب بازی‌ها می‌خواستند بخوابند!(پسر کوچولویی به نام غوره: جلد ۴)روند ها : #کتاب،

«اسباب بازی‌ها می‌خواستند بخوابند!» نوشته مجید راستی و به تصویر گری سمانه رهبر‌نیا، جلد چهارم از مجموعه کتاب‌های «پسر کوچولویی به نام غوره» است. این مجموعه کتاب زندگی این پسربچه را از تولد تا نونهالی دنبال می‌کند.

برش هایی از کتاب
  • چرا باید بازی کنیم؟