@{{ user_rate = 0 }}

رازهای یک دانش‌آموز برترروند ها : #کتاب،

رازهای یک دانش‌آموز برتر

ابراهیم علی عزیزی 136 صفحه

انتشارات انتشارات پلک

از هم‌اکنون، در این شرایط و با همین امکانات می‌توانید به تصمیم‌گیری‌های نوآور و شجاعانه‌ای دست بزنید که نه تنها هیچ منافاتی با نیازهای طبیعی شما نداشته، بلکه حرکت شما را به سویی خواهد برد که خود را معمار کامیابی‌های بزرگ و زندگی موفق خواهید دید.
از هم اکنون کمر همت‌تان را سفت و محکم کنید و خودتان را برای درنوردیدن بزرگ‌ترین اتفاقات و دستاوردهای زندگی‌تان آماده سازید تا رفته رفته شاهد این باشید که در این جهان به یک چهره‌ی بزرگ، تاثیرگذار و پرافتخار تبدیل شده‌اید. این کتاب به شما کمک می‌کند تا همیشه خلاق، شجاع و برتر باشید

برش هایی از کتاب