@{{ user_rate = 0 }}

ماهنامه خط‌خطی ـ شماره ۴۵ و ۴۶ ـ ویژه‌نامه نوروز ۹۴روند ها : #کتاب،

ماهنامه خط‌خطی ـ شماره ۴۵ و ۴۶ ـ ویژه‌نامه نوروز ۹۴

130 صفحه

انتشارات ماهنامه طنز و کارتون خط خطی

ماهنامه خط‌خطی ـ شماره ۴۵ و ۴۶ ـ ویژه‌نامه نوروز ۹۴
مجله طنز و کاریکاتور خط خطی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کیارش زندی
سردبیر: امین مویدی
مجله طنز و کاریکاتور خط خطی، از سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد و توانست با بهره‌گیری از گروهی از طنزنویسان و گرافیست‌های حرفه‌ای کشور، جای خود را در عرصه مطبوعات کشور بازکند. خط خطی اکنون به عنوان یک مجله طنز انتقادی و مستقل شناخته می‌شود.
شماره نوروزی خط خطی، به بررسی سال ۱۳۹۳ می‌پردازد و «گوسفند»، شخصیت کلیدی این شماره است. این شماره، سال ۹۳ را در زمینه‌های سیاست و اقتصاد، جامعه، فرهنگ و هنر و ورزش نگاه کرده است.
از جمله در این شماره در نوشته‌ای با نام «چه شد که من دکتر شدم؟!» از ایمان وزان می‌خوانیم: من هیچی نبودم. یعنی از اولش هم هیچی نبودم. والا راستش را بخواهید من اصلا مال این حرف‌ها نبودم. تمام لذت من از مدرسه رفتن این بود که پونز بگذارم زیر چیز معلم! ببخشید، روی صندلی معلم تا او بنشیند و ما همه دور هم بخندیم! ...

برش هایی از کتاب