@{{ user_rate = 0 }}

ازدواج ساختنی است نه شانسی (جلد سوم): از با هم بودن لذت ببریدروند ها : #کتاب،

هاوارد مارکمن( -۱۹۵۰)، استاد مطالعات خانواده در دانشگاه دنور امریکا است.
در جلد سوم این مجموعه تکنیک‌های لذت بردن در کنار هم آموخته می‌شود.

برش هایی از کتاب