@{{ user_rate = 0 }}

دو هفته نامه روشن ـ شماره ۳ ـ نیمه اول دی ۹۳روند ها : #کتاب،

دو هفته نامه روشن ـ شماره ۳ ـ نیمه اول دی ۹۳

60 صفحه

انتشارات مجله روشن

دو هفته نامه روشن ـ شماره ۳ ـ نیمه اول دی ۹۳
***
دو هفته‌نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی
مدیر مسئول: امیرمسعود علمداری
سردبیر: روزبه کریمی

برش هایی از کتاب