@{{ user_rate = 0 }}

معماری بوشهر در دوره زند و قاجارروند ها : #کتاب،

کتاب معماری بوشهر در دوره زند و قاجار نوشته فراز غلام زاده، حاصل پژوهشی چهارده ساله است که در ۴۸۸ صفحه قطع رحلی منتشر شده است. در این اثر نفیس، ۱۷۰ بنای شاخص از دوره های زندیه و قاجاریه معرفی شده اند. بندر بوشهر از نظر معماری و بافت شهری یکی از شاخص کشور است. این بندر در دوره ی قاجار مهم ترین بندر ایران و دروازه ی جنوبی کشور برای مبادلات تجاری و مناسبات سیاسی و تعاملات فرهنگی بود. کتاب در دو بخش اصلی ساماندهی شده است. بخش نخست به معماری شهر بوشهر می پردازد و بخش دوم به معرفی شهرستان های بوشهر اختصاص دارد.
در مجموع برای معرفی بناها از ۶۲ نقشه، ۲۴۰ قطعه عکس، ۱۵ تصویر سه بعدی و مصاحبه با صد نفر از صاحبان بناها و بازماندگان ایشان و مطلعان محلی استفاده شده است.

برش هایی از کتاب