@{{ user_rate = 0 }}

دوهفته نامه روشن ـ شماره ۲ ـ نیمه دوم  آذر ۹۳روند ها : #کتاب،

دوهفته نامه روشن ـ شماره ۲ ـ نیمه دوم آذر ۹۳

60 صفحه

انتشارات مجله روشن

دوهفته نامه روشن ـ شماره ۲ ـ نیمه دوم آذر ۹۳
***
دو هفته‌نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی
مدیر مسئول: امیرمسعود علمداری
سردبیر: روزبه کریمی

برش هایی از کتاب