@{{ user_rate = 0 }}

هفت اصل موفقیت در ازدواج و زناشوییروند ها : #کتاب،

هفت اصل موفقیت در ازدواج و زناشویی

جان گاتمن , سید مرتضی نظری 466 صفحه

انتشارات اندیشه معاصر

جان گاتمن در امر مطالعه زندگی زناشویی انقلابی به وجود آورده است. وی با استفاده از راهکارهای علمی، نگاهی جدید به عادات زوجین متاهل می اندازد و پس از سال ها کار علمی و عملی تئوری های خود را با جزئیات کامل در این اثر تقدیم شما می‌کند. کتاب هفت اصل موفقیت در ازدواج و زناشویی زوجین را به بزرگراهی منتهی به رابطه ای هماهنگ و دائمی رهنمون می‌کند و آنها را در رسیدن به بالاترین سطح بالقوه یاری می‌کند.

برش هایی از کتاب