@{{ user_rate = 0 }}

تشخیص اسکیزوفرنی و کاربرد بالینی آزمون‌های تشخیصیروند ها : #کتاب،

تشخیص اسکیزوفرنی و کاربرد بالینی آزمون‌های تشخیصی

مهرانگیز پیوسته‌گر 223 صفحه

انتشارات آوای نور

کتاب حاضر اطلاعات مفیدی درباره شناخت علائم بیماری، شیوه‌های روان شناختی تشخیصی، درمان‌های داروئی و روان شناختی بیماری اسکیزوفرنی ارائه می‌دهد. آشنائی با خصوصیات، شیوه‌های تشخیصی و درمانی به مراقبان این بیماران کمک می‌کند تا آنها بتوانند با موفقیت به امر مراقبت و مشارکت در درمان این بیماران بپردازند. افزون بر اینها به نظر می‌رسد که مطالب این کتاب منبع خوبی برای آگاهی دانشجویان روانشناسی و مشاوره باشد.

برش هایی از کتاب