@{{ user_rate = 0 }}

جهاد اقتصادیروند ها : #کتاب،

جهاد اقتصادی

264 صفحه

انتشارات انقلاب اسلامی

لازم است هم در زمینه ی اقتصاد، هم در زمینه ی سیاست، حضور مردم «حضور جهادی» باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد. با همّت بلند و گاه امیدوارانه باید وارد شد. با دل پرامید و پرنشاط باید وارد میدان ها شد و با حماسه آفرینی باید به اهداف خود رسید.
دشمنان ملّت ایران در صدد آنند که دشمنی خود را از دو راه با ملّت ایران به تحقّق برسانند، آنچه که امروز در دنیا محسوس است این است: یکی، ایجاد تفرقه در میان صفوف ملّت؛ از بین بردن یکپارچگی ملّت ایران؛ و از دست ملّت ایران؛ این نیروی عظیم وحدت را ربودن و آنها را به اختلافات داخلی سرگرم کردن و دوّمی، ایجاد مشکلات اقتصادی و تلاش برای توقّف ملّت ایران در زمینه های گوناگون سازندگی کشور و رفاه عمومی خود. این دو، چیزی است که در نقشه های کوتاه‏ مدّت و میان‏ مدّت دشمنان ما به طور محسوس وجود دارد که اگر خود آنها هم بر زبان نیاورده بودند، قابل حدس بود؛ ولی دشمنان ما خودشان هم به هر دو نکته اعتراف کردند.
عناصر مهمِّ پیشرفت اقتصاد

در پیشرفت اقتصاد، این سه عنصر را مورد توجّه قرار دهند: اوّلاً در امر اقتصاد، مثل همه ی مسائل دیگر، باید با نگاه علمی به مسائل نگاه کرد. ثانیاً یک برنامه ریزی مدبّرانه لازم است، که هم در آن شتابزدگی نباشد، هم در آن کندی و کوتاهی نباشد. در همه ی امور این جور است، در مسائل حسّاس اقتصاد هم این جور است. ثالثاً ثبات و استمرار سیاستها لازم است. اگر ان شاءاللّه مسئولان این سه عنصر را در پیشرفت اقتصادی کشور در نظر بگیرند، که البتّه مورد توجّه است - مسئولان، هم از لحاظ علمی در میان آنها برجستگانی هستند؛ هم از لحاظ دلسوزی، اهل دلسوزی اند، اهل تدبیرند - به توفیق الهی، به حول و قوّه ی الهی، دشمنان ما همچنان که در بخشهای دیگر نتوانستند کاری بکنند، در مقابله ی اقتصادی با این ملّت هم هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.

خلاصه کتاب

کتاب پیش رو مجموعه ی مدوّنی است از بیانات معظّمٌ له در تبیین جهاد اقتصادی، اهداف و الزامات و نتایج آن؛ که امید است با بهره‎گیری از مدلهای مفهومی برآمده از سخنان ایشان، خوانندگان را در دریافتهای صحیح از رهنمودها و راهکارهای نیل به اهداف جهاد اقتصادی یاری کند.
موضوعات مهمی که کتاب بدان می پردازد شامل:
کلّیاتی درباره ی حماسه، جهاد و اقتصاد
شرایط و الزامات راهبردی جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
جهاد اقتصادی و الزامات پیشرفت اقتصادی مطلوب


برش هایی از کتاب
  • تولید یعنی چه؟ مقصودم فقط تولید کالا نیست؛ تولید در یک گستره وسیع باید شعار ملت باشد. تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت،تولید کالا و تولید انسانهای کارآمد؛ اینها همه تولید هستند.
  • مقصود ما از پیشرفت چیست؟ پیشرفت در یک جهتِ محض نیست. مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه جانبه است. از همه ی ابعاد در کشور، این ملت شایسته و سزاوار پیشرفت است: پیشرفت در تولید ثروت ملی، پیشرفت در دانش و فناوری، پیشرفت در اقتدار ملی و عزت بین المللی، پیشرفت در اخلاق و معنویت، پیشرفت در امنیت کشور - هم امنیت اجتماعی و هم امنیت اخلاقی برای مردم - پیشرفت در ارتقای بهره وری.