@{{ user_rate = 0 }}

سنت شکنروند ها : #کتاب،

سنت شکن

ورونیکا راف , هدیه منصورکیایی 390 صفحه

انتشارات موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر

«سنت شکن» نوشته ورونیکا راث ( - ۱۹۸۸)، نویسنده امریکایی است. سه‌گانه او، یعنی «سنت‌شکن»، «شورشی» و «هم پیمان»، در زمره پرفروش‌ترین کتاب‌های فانتزی دنیاست.
بئاتریس پرایر قهرمان داستان آینده‌ای دور از شهر شیکاگوست؛ شهری از هم پاشیده که به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است. نام هر کدام از این بخش‌ها نماد خصیصه اخلاقی افراد آن بخش است: رک‌گویی (رو راستی)، فداکاری (از خود گذشتگی)، دلیری (شهامت)، رفاقت (صلح طلبی) و هوشیاری (دانش و هوش).
هر ساله در یک روز مشخص تمام شانزده ساله‌ها باید در آزمون استعدادسنجی شرکت کنند تا بدون توجه به بخشی که در آن به دنیا آمده‌اند بخش جدیدشان را انتخاب کنند.
بئاتریس پرایر شانزده ساله در بخش فداکاری به دنیا آمده است اما خصلت از خودگذشتگی در وجودش نیست. این است که حس می‌کند به آنجا تعلق ندارد. او در آزمون استعدادسنجی شرکت می‌کند ولی نتیجه آزمونش شگفت‌انگیز است. او با سایر تازه‌واردها یک فرق اساسی دارد. او یک «سنت شکن» است. این موضوع می‌تواند زندگی خود او و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار دهد و حتی به خطر بیندازد.
«سنت شکن» جلد اول از مجموعه‌ای سه جلدی است که عنوان پر فروش‌ترین کتاب ۲۰۱۱ را در ادبیات امریکا به خود اختصاص داده است.
همچنین جلد اول این مجموعه به عنوان بهترین کتاب Goodreads در سال ۲۰۱۱ انتخاب شد.

برش هایی از کتاب