@{{ user_rate = 0 }}

تنها زیر باران (روایت زندگی شهید مهدی زین الدین)روند ها : #کتاب،

تنها زیر باران (روایت زندگی شهید مهدی زین الدین)

312 صفحه

انتشارات حماسه یاران

خلاصه کتاب

موضوع کتاب «تنها زیر باران» روایت زندگی و شهادت سردار «مهدی زین الدین» فرمانده لشکر ۱۷ امام علی بن ابی طالب (ع)، می باشد.

کتاب مذکور در برگیرنده خاطراتی منتشر نشده مربوط به زندگی و رزم و شهادت زین الدین از زبان خانواده، همسر و همرزمان وی است.


برش هایی از کتاب
  • در آن سرما،صاف و قرص ایستاده بود و با چنان آرامشی نماز می خواند که خیال می کردی نه سرما در کار است،نه آتش دشمن.از خودم می پرسیدم اگر این نماز است،پس آنی که ما می خوانیم چیست؟به حالش غبطه می خوردم.یک جور حس غرور هم زیر پوستم می دوید؛افتخار می کردم چنین آدمی فرمانده ی لشکرمان است.